Efekt Dolly Parton

wpis w: Blog | 0

Czy zdarzało Ci się pracować w zespołach sprzedażowych, w których wyniki poszczególnych osób były bardzo nierówne na przestrzeni czasu? Gdzie dobre okresy przeplatane były słabymi? Czy zastanawiałeś się, co może wpływać na taki stan rzeczy? Mocno zróżnicowany poziom sprzedaży jest … Continued

Wiedza techniczna czy umiejętności sprzedażowe?

wpis w: Blog | 0

W zespołach handlowych zwłaszcza w branżach technicznych na ogół brakuje kandydatów do pracy, którzy posiadają wiedzę branżową i jednocześnie predyspozycje do pracy w charakterze handlowca. Jednym z dylematów procesu rekrutacji jest czy zatrudniać specjalistów w danej dziedzinie i rozwijać u … Continued

Rynek pracownika w firmach produkcyjnych

wpis w: Blog | 0

W ostatnich kilku latach obserwujemy istotne zmiany na rynku pracy a zwłaszcza w sektorze firm produkcyjnych. Zwiększona ilość inwestycji, odpływ pracowników liniowych do pracy za granicę oraz dobra koniunktura w gospodarce wytworzyła nie znaną dotąd w Polsce sytuację niedoboru pracowników … Continued

Potencjał do osiągania celów sprzedażowych

wpis w: Blog | 0

Prawdopodobnie każdy Menedżer sprzedaży zastanawia się lub kiedyś to robił jakim wzorem matematycznym można opisać szanse sprzedażowe, a właściwie jak obliczyć potencjał do osiągania  celów sprzedażowych handlowca lub całego zespołu. Pozostawiając na boku różnego rodzaju dostępne systemy CRMowe, które mniej … Continued

Jak skutecznie budować autorytet lidera

wpis w: Blog | 0

Menadżerowie różnych szczebli rozliczani są nie tylko za własną pracę, ale też za działania całego zespołu. Dlatego tak ważny dla osobistej pozycji lidera, jak i dla funkcjonowania całej firmy, jest jego autorytet. Co składa się na autorytet lidera, dlaczego jest … Continued

Czym są kompetencje i czemu na nich koncentrujemy się podczas sesji Assessment / Development Center?

wpis w: Blog | 0

Kompetencję definiujemy jako: wiedzę (jak?), umiejętność (wykorzystania tej wiedzy w praktyce), oraz motywację (do zachowywania się w określony sposób). I tak, aby  zachowywać się kompetentnie w zakresie Zarządzania projektami trzeba dysponować wiedzą (na temat skutecznych metod zarządzania projektami), praktycznymi umiejętnościami … Continued

Czym warto się kierować wybierając firmę zewnętrzną do realizacji projektu obejmującego diagnozę kompetencji metodą Assessment/ Development Center?

wpis w: Blog | 0

Assessment Center/ Development Center jest jedną z najbardziej trafnych metod oceny  potencjału  kompetencyjnego pracowników, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, jak i w praktyce wielu firm.   Aby jednak wspomnianą trafność osiągnąć, należy spełnić pewne kryteria, zarówno podczas przygotowania projektu jak również podczas jego … Continued

Czym jest Assessment Center / Development Center?

wpis w: Blog | 0

  Na wstępie warto zaznaczyć, że Assessment Center oraz Development Center, to narzędzia analogiczne względem siebie pod kątem metodologicznym. To co je różnicuje to cel, dla którego zostają zastosowane. Assessment Center (ośrodek oceny) jest głównie wykorzystywane w procesach rekrutacji i … Continued