jak to robimy

W Demos Polska wiemy, że otoczenie biznesowe znajduje się w procesie ciągłej zmiany i dostosowywania się do jej skutków. Na rynek pracy wchodzą nowe pokolenia pracowników inaczej przygotowanych, z innymi celami i oczekiwaniami. Nowe technologie wymuszają nowe sposoby działania. Małe rodzinne organizacje zaczynają działać globalnie. To stwarza nowe wyzwania dla firmy doradczo-szkoleniowej.

Dzięki dużemu zaangażowaniu w badania i rozwój produktów jesteśmy gotowi sprostać tym wyzwaniom. W ramach rozwoju produktów prowadzimy nieustannie badania min. w obszarze motywacji pracowników liniowych firm produkcyjnych, efektywności zespołów sprzedażowych, budowania zaangażowania, procesu sprzedaży.

Efektem działań rozwojowych jest wprowadzenie w roku 2016 na rynek polski badania efektywności zespołów sprzedażowych Efectivenes Trap 2.0 oraz kompletnego programu rozwoju kompetencji miękkich brygadzisty i lidera.

Obecnie prowadzimy badania dot. preferencji klientów związanych z podejmowaniem decyzji zakupowych oraz zmiany dostawcy. Wierzymy, że dzięki unikalnej wiedzy o Polskim rynku jego specyfice oraz kierunkach rozwoju jesteśmy w stanie dostarczać dzisiejsze rozwiązania.