Co jest naszą siłą?

Możliwość korzystania z czterdziestoletniego doświadczenia Demos w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych
Wyspecjalizowana kadra - zespół konsultantów i trenerów o międzynarodowych i korporacyjnych doświadczeniach zawodowych oraz wysokich kwalifikacjach merytorycznych
Potwierdzone w praktyce umiejętności adaptowania światowego know-how do lokalnych potrzeb i uwarunkowań
Duże możliwości logistyczne, ważne zwłaszcza przy realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym
Kreatywne podejście oparte na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Sprawdzone metody ewaluacji stopy zwrotu z inwestycji szkoleniowej (ROI)
Stałe poszukiwania rozwiązań najbardziej odpowiadających zmiennym realiom biznesowym
Partnerskie podejście, różnorodność i elastyczność form współpracy

Od 2014 roku firma Demos Polska jest zarządzana w 100% przez polski kapitał. Spółka rozwija kolejne obszary działalności min. rekrutacje, doradztwo strategiczne oraz badania.

„Szkolenia obecnie nie są już tym samym czym były 10 lat temu. Dzisiaj cały wysiłek skupiamy na inspirowaniu i inicjowaniu zmian organizacyjnych. Ludzie już wszystko wiedzą, ale ciągle jeszcze nie potrafią z tej wiedzy korzystać”.
~Marcin Rokita Prezes Zarządu Demos Polska

Coaching Doradztwo Zarządzanie

Od 2014 roku firma Demos Polska jest zarządzana w 100% przez polski kapitał. Nieustannie dążymy również do rozwoju poszerzając zakres działalności o obszar rekrutacji, doradztwa strategicznego, badań.

Doświadczenie i jakość usług

Posiadamy ponad 40-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i szkoleń sprzedażowych, w tym między innymi szkoleń dla mistrzów produkcji, handlowców, firm produkcyjnych. Nasz zespół tworzą wyspecjalizowani konsultanci i trenerzy posiadający dogłębną wiedzę z zakresu motywowania pracowników, oceny kompetencji zawodowych, budowania efektywnych zespołów.

Zapewniamy kreatywne podejście oparte na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dysponujemy licznymi autorskimi narzędziami i stosujemy sprawdzone metody badawcze.

Analizując potrzeby rynku oraz uwzględniając dynamikę zmian zachodzących w obszarze szkoleniowo-doradczym, nieustannie powiększamy naszą ofertę i poszukujemy optymalnych rozwiązań odpowiadających zmiennym realiom biznesowym.

Zapewniamy partnerskie podejście, różnorodność i elastyczność form współpracy dostosowaną do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do współpracy.