Co jest naszą siłą?

Możliwość korzystania z czterdziestoletniego doświadczenia Demos w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych
Wyspecjalizowana kadra - zespół konsultantów i trenerów o międzynarodowych i korporacyjnych doświadczeniach zawodowych oraz wysokich kwalifikacjach merytorycznych
Potwierdzone w praktyce umiejętności adaptowania światowego know-how do lokalnych potrzeb i uwarunkowań
Duże możliwości logistyczne, ważne zwłaszcza przy realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym
Kreatywne podejście oparte na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Sprawdzone metody ewaluacji stopy zwrotu z inwestycji szkoleniowej (ROI)
Stałe poszukiwania rozwiązań najbardziej odpowiadających zmiennym realiom biznesowym
Partnerskie podejście, różnorodność i elastyczność form współpracy

Od 2014 roku firma Demos Polska jest zarządzana w 100% przez polski kapitał. Spółka rozwija kolejne obszary działalności min. rekrutacje, doradztwo strategiczne oraz badania.

„Szkolenia obecnie nie są już tym samym czym były 10 lat temu. Dzisiaj cały wysiłek skupiamy na inspirowaniu i inicjowaniu zmian organizacyjnych. Ludzie już wszystko wiedzą, ale ciągle jeszcze nie potrafią z tej wiedzy korzystać”.
~Marcin Rokita Prezes Zarządu Demos Polska