Na takich, które będą najlepiej dobrane – do możliwości, stopnia rozwoju organizacji i zdolności czasowych – danych zespołów lub jednostek. Demos słynie z unikatowych metod, każdorazowo dopasowywanych do potrzeb i specyfiki klienta. Naszymi atutami są wieloletnie doświadczenie i wynikająca ze znajomości branży kreatywność!

Nasi klienci miewają mylne przekonanie o brakach kompetencyjnych w swoich zespołach lub cechuje ich brak świadomości istniejących w tychże zespołach umiejętności, które można i należy wzmocnić i wymodelować, by dana osoba (lub zespół) mogła się lepiej odnaleźć w swojej roli i efektywniej zarządzać np. zespołem produkcyjnym.

Szkolenia z kompetencji miękkich

Szkolenia z kompetencji miękkich oferowanych przez Demos – firmę doradczą i szkoleniową mają za zadanie nauczyć wskazanego pracownika (lub zespół) skutecznego radzenia sobie w sytuacjach wymagających posiadania zestawu określonych - dla danego stanowiska - kompetencji osobistych oraz managerskich i następnie wdrożenie tej zmiany polegającej na tym, by NOWE kompetencje były faktycznie wykorzystywane

Szkolenia - Demos Polska - demos.pl
Szkolenia - Demos Polska - demos.pl

Demos oferuje swoje usługi zarówno o charakterze doradców strategicznych (konsulting), jak i trenerów (szkolenia) realizujących z grupą cel, określony wcześniej - w procesie pogłębionego przygotowania do szkolenia - z kierownictwem firmy, lub zakładu.

To właśnie praca wielopoziomowa i rozbudowany proces wsparcia dla uczestników programów szkoleniowych, ze szczególnym wskazaniem na interwencje (tzw. moduły espresso) – gwarantują naszym Klientom zadowolenie z efektów szkolenia. Wyróżnikami Demos Polska są każdorazowo indywidualnie określane zakresy szkoleniowe (moduły oraz doradztwo) oraz swoboda łączenia – dla bardziej skutecznego absorbowania wiedzy, specjalnie dobranych modułów (sprzedaż i negocjacje, zarządzanie i przywództwo, zarządzenie projektami, wsparcie na produkcji i wiele innych, w tym autorskich na życzenie).

Doświadczenie w budowaniu elastycznych rozwiązań

Błyskawiczne moduły
Możemy zrealizować wybrane moduły szkoleniowe Demos Espresso – szybka implementacja!
Inspirujące rozwiązania
Nasza propozycja to kombinacja modułów, związanych zarówno z szybkim reagowaniem interwencyjnym (espresso) jak i elementów planowania długofalowych korzyści oraz elementów doradztwa