jak to robimy

Od wielu lat z sukcesami współpracujemy z wieloma managerami wyższego, średniego i niższego szczebla z firm produkcyjnych min. takich jak:
Samsung, Bbraun, Shapers, Borg Warner, Alstrom, Energa, Technicolor, Kaefer, Michelin, NordGlass, RTW, Wielton, Paroc, Alcatel Lucent, Nestle, Dębica, Schneider Electronic, SRG Global, Saint Gobain, Bel, Tikkurila, Cederroth, AkzoNobel, Unilever oraz Rolls Royce!

Doświadczenia te były inspiracją do stworzenia wielu rozwiązań dla firm produkcyjnych, które są:

• dopasowane do różnych poziomów stanowisk w organizacji (różne zakresy interwencji),
• dopasowane do rytmu pracy naszych Klientów (różne metody pracy),
• zgodne z wartościami Firmy (różne strategie oraz kultura organizacyjna naszych Klientów).

Zwracamy uwagę na dwa podstawowe fakty, iż:

• na stanowiskach niższego i średniego szczebla dość często pracują osoby z awansu wewnętrznego (nie zawsze posiadają kompetencje menedżerskie, co uniemożliwia im sprawne zarządzanie podległym zespołem, zdarza się również, iż zarządzają swoimi bliskimi znajomymi lub członkiem rodziny),
• ze względu na ograniczenia czasowe bardzo rzadko mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach rozwojowych.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami