jak to robimy

Jednym ze sposobów na szybkie usystematyzowania wiedzy wielu osób jest zaproszenie ich na ciekawy wykład.

Demos Polska oferuje moduły inspirujących wykładów na zadany temat – rozszerzając formułę szkoleniową, traktując ją jako uzupełniającą metodę nabywania wiedzy czy pozyskiwania informacji.

Szkolenie może się odbyć w formie ciekawego spotkania, omówienia, prezentacji oraz części związanej z zadawaniem i odpowiadaniem na pytanie uczestników. Może mieć też formę – atrakcyjnego wyjaśnienia sytuacji np. nowej w organizacji i graficznego jej zobrazowania.

Inspirujące wykłady doskonale się sprawdzają jako intro i finał dużych projektów szkoleniowych. Dają możliwość poznania wszystkich trenerów, przedstawienia managerów, szczegółowego zaprezentowania wszystkim celu szkolenia oraz przygotowania się do sytuacji szkoleniowej.

Współpracujemy w wieloma inspirującymi mówcami ze świata mediów, sportu i biznesu, których obecność sprawia, że spotkania są zapamiętywane na długo.