jak to robimy

Rozwój zarządzania projektami nastąpił w latach 60-tych XX wieku wraz z pojawieniem się technik komputerowych. Dzisiaj jest to powszechnie stosowana metoda. Usystematyzowanie działanie, którego można i należy się nauczyć, nie jest już przywilejem elit, jak jeszcze 20-30 lat temu. Jest to obecnie jedna z kompetencji managerskich, szczególnie w tych organizacjach, gdzie stałość harmonogramów i planów zastępuje zarządzanie adaptacyjne, nastawione nie tyle na procesy co na ludzi i zmienność otoczenia.

Zarządzanie projektami - podstawy

W Demos Polska oferujemy zestaw warsztatów – esencję najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem projektami.

Doświadczenie w budowaniu elastycznych rozwiązań

Błyskawiczne moduły
Możemy zrealizować wybrane moduły szkoleniowe Demos Espresso – szybka implementacja!
Inspirujące rozwiązania
Nasza propozycja to pełen cykl pozwalający na efektywną pracę według implementowanej metody zarządzania projektowego