Jednym z cennych narzędzi szkoleniowych, jakie przygotowaliśmy dla naszych uczestników jest symulator realizacji projektu, należący do jednego z naszych partnerów ze światowej grupy Demos.

SimulTrain® to interaktywne narzędzie, dzięki któremu adepci zarządzania projektowego szybko i niewielkim kosztem zdobędą doświadczenie odpowiadające kierowaniu 3-miesięcznym projektem. Symulacja zawiera modelowe i bliskie rzeczywistym przykłady zachowań, umożliwiające jego przeprowadzenie od etapu planowania po realizację. SimulTrain® to również esencja praktyki projektowej, w przygotowaniu której brało udział ponad 800 Kierowników Projektów z całego świata. Zapewniamy bezpieczną naukę, pokazujemy jak uniknąć błędów, które na szczęście popełnili inni. Sam symulator pozwala się uczyć się w sposób praktyczny, ciekawy i emocjonujący. Trudniejsze wersje SimulTrain® (jest ich wiele) są wykorzystywane przez organizacje egzaminujące kandydatów na Profesjonalnych Kierowników Projektów.

Takie obszary, niezbędne do nowoczesnego zarządzania jak przywództwo, zarządzanie zmianą, kwestie odpowiedniego wykorzystania zasobów ludzkich, zarządzanie ryzykiem oraz praca z czynnikiem ludzkim – to wszystko co stanowi o wartości pracy z symulatorem realizacji projektu.

Szkolenie składa się z krótkiej części teoretycznej, oraz części warsztatowej, podczas której dominującą formą zajęć jest praca w 'zespołach projektowych'. Ich członkowie przydzielają ludzi do zadań, podejmują decyzje, kontrolują, posługując się narzędziami planistycznymi, przebieg realizacji projektu, dbają o zgodność z harmonogramem i budżetem, motywację zespołu i jakość. Wszystkie ich posunięcia i decyzje są rejestrowane przez program. Symulacja uwzględniając indywidualną motywację, poczucie odpowiedzialności i ducha pracy zespołowej oraz odtwarzając wzajemne oddziaływania na siebie kosztów, terminów, czynnika ludzkiego i produktywności, pozwala na dostrzeżenie wzajemnych powiązań i zależności, uczy zarządzania ryzykiem, umiejętności współpracy i koordynowania działań zespołu projektowego.

Na koniec symulacji uczestnicy dostają wielostronicowy raport oceniający każdy szczegół swoich działań, pozwalających na dokładną analizę, wyciągnięcie wniosków i rozwój umiejętności kierowania projektem.

Zachęcamy do zapoznania się z Symulatorem!

czy wiesz, że

Nowoczesny Project Management narodził się w USA pod koniec lat 50-tych XX wieku. Wtedy to przy budowie fabryki chemicznej współpracującej z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych, pod dowództwem admirała Hymana Rikovera (urodzonego w Rykach) stworzono program okrętów nuklearnych Polaris (harmonogram tego projektu wykreślony ręcznie na papierze miał długość ponad 100 metrów). Powstały wówczas metody: Critical Path Metod (CPM - metoda ścieżki krytycznej) oraz Program Evaluation and Review Technique (PERT) w US Navy. Służyły one sprawniejszemu kierowaniu bardzo złożonymi i dużymi projektami, co miało na celu osiągnięcie zamierzonych celów w krótszym czasie i za mniejsze pieniądze. Pozwoliły one także na sprawne raportowanie odpowiedzi na ważne pytania, które zawsze padają w czasie trwania projektu, takie jak:

1. Kiedy skończymy cały projekt?
2. Które z wielu zadań mają charakter krytyczny, tzn. ich opóźnienie – wydłuży czas całego projektu i spowoduje przekroczenie terminu
3. Które z zadań krytyczne nie są i możemy je wydłużyć bez ryzyka opóźnień?
4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ukończymy projekt w określonym terminie?
5. Czy jesteśmy opóźnieni w stosunku do planu, czy może wyprzedzamy go?
6. Czy poniesione koszty są zgodne z planem, przekraczają go, czy też wydaliśmy mniej niż założono?
7. Czy mamy dość zasobów, by dokończyć projekt?
8. Jeśli musimy skończyć projekt wcześniej niż pierwotnie zakładano, jak najlepiej to zrobić przy najmniejszych kosztach?