Wielka rywalizacja najlepszych zespołów projektowych w grze Simultrain!

15 czerwca (czwartek od godz. 9.00) 2017r. Warszawa

turniej

Pokaż, że potrafisz lepiej niż inni:
  •    przydzielać ludzi do zadań, podejmować kluczowe decyzje,
  •    kontrolować, posługując się narzędziami planistycznymi, przebieg realizacji projektu,
  •    dbać o zgodność z harmonogramem i budżetem oraz motywację zespołu.

Wszystkie Twoje posunięcia i decyzje będą rejestrowane przez program. Symulacja uwzględnia:
  •    indywidualną motywację, poczucie odpowiedzialności i ducha pracy zespołowej,
  •    odtwarza wzajemne oddziaływania na siebie kosztów, terminów, czynnika ludzkiego i produktywności.

Gra Simultrain pozwala na dostrzeżenie wzajemnych powiązań i zależności, uczy zarządzania ryzykiem, umiejętności współpracy i koordynowania działań zespołu projektowego.

Na koniec symulacji uczestnicy dostają raport oceniający każdy szczegół swoich działań, pozwalających na dokładną analizę, wyciągnięcie wniosków i rozwój umiejętności kierowania projektem.

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji o Puchar Demos Simultrain!

Zasady i zgłoszenia


FAQ