jak to robimy

Zarządzanie ryzykiem w projekcie to obowiązkowe szkolenie dla managerów pracujących w zespołach projektowych, wskazane także dla wszystkich zaangażowanych w działania projektowe, dla decydentów i dla osób projekty wspierających. Jego praktyczny charakter ma na celu uporządkować wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w silnym naciskiem na samo zarządzania ryzykiem projektu.

Korzyści:

Pełne rozpoznanie w zakresie zarządzania ryzykiem w środowisku projektowym. Definiowanie ryzyka, szanse, zagrożenia, planowanie, jak je marginalizować? Jakimi narzędziami się wspierać i jak z nimi pracować? Jak opracować skuteczną strukturę projektu oraz wykonać jego harmonogram. Jak identyfikować ryzyka charakterystyczne dla rożnych faz projektowych? Przypomnimy, ze realizacja każdego projektu obarczona jest naturalnym ryzykiem, zarządzaniem nim jest zatem podstawową umiejętnością, niezbędną do tego by projekt odniósł sukces, zakończył się na czas, przyniósł założone rezultaty i wykorzystał odpowiednio zaplanowaną ilość środków, przy optymalnym doborze czynnika ludzkiego.