jak to robimy

Zarządzanie projektami jest stałym elementem pracy większości managerów. Pożądana kompetencją jest zatem zarządzanie zespołem projektowym.

Cele szkolenia:

• Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zespołami projektowymi.
• Zdobycie praktycznych umiejętności, które uczestnicy będą mogli wykorzystać kierując lub funkcjonując w zespole projektowym.
• Umożliwienie zastosowania poznanych w trakcie szkolenia rozwiązań do realizacji projektów.

Program szkolenia (miedzy innymi):

1. Zarządzanie projektem
• rodzaje projektów,
• cykl życia projektu,
2. Kierownik projektu
• Przesłanki skutecznego kierowania zespołem projektowym
• Kompetencje kierownika projektu
3. Budowa zespołu projektowego
• Analiza otoczenia projektu
• Fazy rozwoju zespołu
4. Komunikacja i zarządzanie wiedzą w zespole
5. Podejmowanie decyzji
6. Motywowanie członków zespołu
7. Ocena członków zespołu
8. Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym