jak to robimy

Zarządzanie zespołami – maksymalizacja efektów

Aby zmaksymalizować efekty w zarządzaniu zespołami produkcyjnymi stworzyliśmy jednocześnie program rozwojowy, w którym także uczestniczą pracownicy najniższego szczebla.

Team building - warsztaty

Warsztaty z tego zakresu to spotkania rozwojowe (dotykające sfery emocjonalnej, duchowej, itp.), będące nagrodą i formą docenienia przez Firmę.

Wspólny wysiłek oraz dobra zabawa, a więc wspólne przeżywanie dobrych emocji powodują, że Uczestnicy stają się bardziej zgrani. Celem ćwiczeń w formie zajęć ruchowych jest właśnie, "zbliżenie się„. Podczas gier dzieje się to naturalnie. Mając doświadczenie w tym obszarze, wiemy, że jeśli Uczestnicy, którzy przychodzą na tego typu warsztaty ze świadomością, że „muszą, powinni” się zintegrować, podchodzą do nich nieufnie, dlatego program jest tak przemyślany, aby te zagadnienia „przemycać” w trakcie. Uczestnicy wprowadzają w życie wiedzę o współpracy i zaufaniu, którą pozyskali na szkoleniu. Zasady współpracy grupowej stają się bowiem dla nich zrozumiałe i naturalnie zaczynają ich przestrzegać.

Warsztaty organizowane są w formule jednodniowego szkolenia outdoorowego z mistrzem Polski w jednej ze wschodnich sztuk walki. Optymalna grupa szkoleniowa to 20 uczestników.

Warsztaty te ze względu na zwiększoną synergię działań, prowadzone są równolegle z pozostałymi szkoleniami, najczęściej dotyczącymi rozwoju miękkich kompetencji menedżerów liniowych.