jak to robimy

Grupowy coaching wyjazdowy lekko survivalowy może być intro większego projektu lub / i jego elementem – uatrakcyjnieniem czy też zakończeniem.

Uczestnicy także próbują swoich sił, np. w parach, podczas asekurowanej łańcuchem wspinaczki skałkowej czy przejścia przez jaskinię.

Organizujemy wyprawy głównie na terenie Polski, choć i te zagraniczne będą dostępne od 2017 roku.

Jednym z przykładów jest 2-dniowa wyprawa z trenerem Demos, który posiada uprawnienia pilota wycieczek. Celem wyprawy jest np. wzajemna inspiracja w obszarze przywództwa. Podczas 2-dniowej wyprawy w swobodnej i niewymuszonej rozmowie są poruszone przez Przewodnika -Trenera zagadnienia związane z przywództwem, np.:

WIARYGODNOŚĆ Lidera – Jak być godnym zaufania liderem i mieć autorytet?

UKIERUNKOWYWANIE Lidera – Jak kierować ludźmi, aby chcieli podążać we wskazanym przez Lidera kierunku? Jak utrzymywać właściwy kierunek?

WSPIERANIE Lidera – Jak skutecznie pomagać swoim ludziom, usuwać im przeszkody w działaniu i rozwijać ich potencjał?

WARTOŚCI Lidera – Dlaczego wartości są ważne? Jak zarządzać zespołem swoich ludzi za pomocą wspólnie wyznawanych wartości?