jak to robimy

W Demos Polska określamy wskaźniki sukcesu dla projektów sprzedażowych. Określamy, które są kluczowe z punktu widzenia sukcesu sprzedażowego firmy.

Przykładowe wskaźniki to:
• Podniesienie średniej wartości koszyka zakupów
• Podniesienie średniej marży dla wybranych grup produktowych/usług
• Zwiększenie ilości obsługiwanych klientów na 1 Przedstawiciela

Mierzymy te wartości na początku procesu, następnie projektujemy rozwiązanie, które według nas przyniesie oczekiwane rezultaty. Cykl szkoleń dla Przedstawicieli handlowych zaprojektowanych na podstawie badania SCS (Sales Competency Scan) 2.0: stacjonarnych oraz e-learningowych prowadzimy w formacie krótkich sesji Demos Espresso, w formie blended learning, w tym real life simulations.

Warsztaty dla osób zarządzających dotyczące budowania standardów w procesie sprzedaży dzielimy na” sesje „coaching w sprzedaży” dla Przedstawicieli handlowych realizowanych stacjonarnie „face to face”, „on the job” dla przedstawicieli handlowych w terenie oraz telefonicznie. Wszystkie te działania ukierunkowane są na realizację indywidualnych celów sprzedażowych. Dodatkowo oferujemy sesje „coaching menedżerski w sprzedaży” dla zarządzających działem sprzedaży oraz doradztwo indywidualne w zakresie efektywności procesów, narzędzi i systemów sprzedażowych w firmie.