jak to robimy

Negocjacje biznesowe są nieodłącznym elementem każdego procesu decyzyjnego i wykraczają daleko poza umiejętność swobodnej rozmowy i jasnego przekazu komunikatu - mające na celu doprowadzenie do zamierzonego celu. Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie do negocjacji – w Demos proponujemy miedzy innymi model BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement – najlepsza alternatywa do wynegocjowanego porozumienia). Uczymy jak ważny jest wpływ własnych przekonań na wynik negocjacji, przypominamy o odpowiednim przygotowaniu strategii działania dla każdej z fazy negocjacji, uwrażliwiamy na bariery i pułapki negocjacyjne, uczymy jak kontrolować przebieg procesu negocjacji oraz własne emocje. W czasie warsztatu pokażemy też jak najlepiej wykorzystać kartę przygotowania do negocjacji, jak radzić sobie z manipulacją, jak reagować na konflikt oraz impas w negocjacjach, jakie stosować strategie i triki negocjacyjne jak je rozpoznawać i radzić sobie z nimi. Opowiemy też o etyce w negocjacjach.

Korzyści ze szkolenia:

1. Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji.
2. Nabycie umiejętności zastosowania odpowiedniego stylu wywierania wpływu w zależności od konkretnego negocjatora.
3. Nabycie wiedzy odnośnie sposobu komunikacji i perswazji tak, by dążyć do win-win. I wiele innych.