jak to robimy

W XXI wieku przewagi konkurencyjne powstają głównie w wyniku lepszego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich. W Demos Polska podkreślamy, że tylko organizacje, które posiadają zdolność do wyzwalania i utrzymywania zaangażowania swojego personelu będą naprawdę liczyć się w kolejnych dekadach. Umiejętność pobudzania zaangażowania oraz docieranie do nieodkrytych wcześniej zasobów motywacji pracowników w połączeniu ze świadomym zarządzaniem talentami staje się kanonem umiejętności menedżerskich.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wykorzystując wieloletnie doświadczenia z rynków całego świata stworzyliśmy pakiet warsztatów dla menedżerów obejmujący wszystkie kluczowe obszary dla Zarządzania i Przywództwa, zaczynając od rekrutacji i selekcji pracowników, przez wyznaczanie adekwatnych celów i kontrolę, na ocenie kompetencji zawodowych kończąc.

Zarządzanie zespołem

Uczestnicząc w warsztatach nasi Klienci dowiadują się jak efektywnie zarządzać zespołami oraz sobą, jak być leaderem, który skutecznie wprowadza zmiany, zdobywa zaufanie otoczenia i realizuje cele oraz jak eliminować ryzyko, motywować i konstruktywnie krytykować.

Zadania dla lidera zespołu

Kompetencje skutecznego managera i leadera są bardzo rozbudowane i muszą być stale aktualizowane w świecie coraz to nowszych metod, problemów, technologii i potrzeb. Niezwykle istotne będzie tu także nabycie nowych kompetencji miękkich, takich jak aktywne słuchanie, delegowanie zadań i rozliczanie sukcesów i porażek, odkrywanie talentów, praca z oporem i motywacją. W Demos Polska mocno akcentujemy nowoczesne metody inspirowania managerów. Chętnie więcej o nich opowiemy podczas spotkania.

Doświadczenie w budowaniu elastycznych rozwiązań

Błyskawiczne moduły
Możemy zrealizować wybrane moduły szkoleniowe Demos Espresso – szybka implementacja!
Inspirujące rozwiązania
Kompleksowy proces – mający na celu wzmocnienie managerów oraz wyłonienie leaderów i ich skuteczne działanie