jak to robimy

Change Management, czyli zarządzanie zmianą jest istotnym procesem naturalnych zmian, które zachodzą w każdej firmie. Stałe też są postawy jakie wtedy się pojawiają oraz z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć reakcję pracowników i przygotować do tego procesu liderów. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki powodujące lęk przed zmianą i jak można je łagodzić, poznają fazy reakcji na zmianę, dowiedzą się jak managerowie mogą wspierać pracowników w przejściu od emocji do konstruktywnego działania.

Największe korzyści:

Omówimy szczegółowo model 8 kroków, związany z wdrażaniem zmian np.: tworzenie zespołu wprowadzającego zmianę, jak rzetelnie komunikować się z zespołem oraz jak najskuteczniej usuwać bariery. W trakcie warsztatu skorzystamy z kilku metod ułatwiających zarządzanie zmianą takich jak „Test skojarzeń” albo ćwiczenie aktywizujące „przejście przez pola minowe”. Zapraszamy do przesłania nam zapytania o to właśnie szkolenie!