jak to robimy

Coaching, czyli szeroko pojęte wsparcie w celu pobudzania rozwoju, by szybciej osiągnąć pełnie potencjału znalazł także rozwinięcie w postaci coachingowego stylu przywództwa.

Korzyści ze szkolenia:

W trakcie szkolenia omawiamy czym w praktyce jest coaching, mentoring, leadership, przedstawiamy różne modele coachingu, mówimy jakie są zadania menedżera coacha, źródła efektywności zespołu i czym jest ownership projektu. Ważnym elementem warsztatu jest prezentacja zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej, pokazanie jakie są cele rozmowy coachingowej oraz utrwalanie postawy udzielania krótkiej i efektywnej informacji zwrotnej, po to by umiejętnie przeprowadzić rozmowę coachingową z pracownikiem. Omawiamy też tworzenie planów rozwoju poprzez coaching dla swoich pracowników.