jak to robimy

Winning leadership jest praktycznym warsztatem menedżerskim, który ma na celu pomóc w zbudowaniu zwycięskiego stylu zarządzania opartego na sprawdzonych nawykach guru świata biznesu, sportu, polityki. Jest to nie tyle okazja do nabywania i ćwiczenia określonych technik zarządczych, co możliwość rozwoju i poszerzenia swojego doświadczenia dzięki refleksji osobistej, wymianie doświadczeń, dyskusji z innymi uczestnikami-praktykami oraz doświadczonym trenerem.

Spotkanie może być doskonałą szansą na:
• Dokonanie rewizji własnej wizji efektywnego zespołu bądź zebranie materiału do zbudowania takiej wizji - stworzone w toku dyskusji, pytań, omawiania przykładów.
• Przegląd potencjału swojego zespołu i podjęcie decyzji o zdecydowanych działaniach związanych z jego składem osobowym.
• Ocenę korzyści, jakie może odnosić osoba, która jest lub zdecydowałaby się zostać członkiem Twojego zespołu - po zetknięcie ze spojrzeniem innych osób na to, co masz do zaoferowania; na ile to, co Ty uważasz za wartościowe, może być takie dla Twoich pracowników.
• Dokonanie analizy; swoistego „rachunku sumienia” co do własnych działań, nawyków, bycia konsekwentnym jeśli chodzi o jasne ustalanie celów, reguł gry, usprawniania organizacji pracy.
• Zastanowienie się nad trudnymi sprawami związanymi z Twoim zespołem – poszukanie rady, pomysłu, impulsu do podjęcia trudnych decyzji.

Dyskusje i prace indywidualne w poszczególnych sesjach inspirowane są studiami przypadków. Koniec każdej sesji to czas na osobistą refleksję, która powinna zaowocować określonymi decyzjami i działaniami w praktyce.

Proponowane tematy:
1. „Zwycięski zespół” to znaczy jaki? Jak definiują go menedżerowie, którzy odnieśli sukces? Jakie cele krótko i długofalowe stawiasz przed sobą i członkami zespołu? Po czym poznajesz, że masz rację? Czy dostrzegasz sygnały niebezpieczeństwa? W jakim zakresie Twój obecny zespół jest w stanie zrealizować Twoją wizję i cele?
2. Dobór osób do zespołu i ocena ich kompetencji. Postaw się w roli selekcjonera. Zalety i pułapki subiektywizmu; jak wartości wpływają na Twoje decyzje.
3. Zarządzanie zespołem – jasne reguły gry, konsekwencja, zdolności organizacyjne - dokonaj przeglądu swoich nawyków i zmień to, co zatrzymuje Twój zespół. Codzienne sytuacje – konflikty, stres- czy zauważasz wszystkie możliwe rozwiązania i skutki?
4. Dlaczego Twoi ludzie mają iść za Tobą? Co chcesz i co możesz im dać w kategoriach materialnych i niematerialnych- spojrzenie innych osób na Twoją ofertę. Ty jako mentor i przywódca. Motywowanie i nagradzanie.
5. Rozwój talentów – zatrzymać czy pozwolić odejść najlepszym?
6. Trudne decyzje personalne . Doświadczenia innych. Jak podejmujesz takie decyzje. Strategie.
7. Gdy nie widzę rozwiązania … sytuacje patowe?

Metody pracy: studia przypadków , dyskusje w różnorodnej formie, praca indywidualna połączona z prezentacjami, pytaniami i informacją zwrotną od uczestników, coaching grupowy, coaching partnerski (koleżeński).